Γραπτές αξιολογήσεις εισαγωγής

 1. Αξιολόγηση εισαγωγής στη A' Γυμνασίου
  Οι γραπτές αξιολογήσεις αφορούν τους μαθητές της ΣΤ' Δημοτικού οι οποίοι επιθυμούν να εισαχθούν στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ "ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΩΝ" στην Α' Γυμνασίου. Οι αξιολογήσεις αφορούν τα μαθήματα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ.

  Δείγμα γραπτής αξιολόγησης εισαγωγής στην Α' Γυμνασίου_ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
  Δείγμα γραπτής αξιολόγησης εισαγωγής στην Α' Γυμνασίου_ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

  Ύλη εξετάσεων στα Μαθηματικά
  Θεματική ενότητα 1: Αριθμοί και πράξεις
  Θεματική ενότητα 2: Εξισώσεις
  Θεματική ενότητα 3: Λόγοι – Αναλογίες

  Ύλη εξετάσεων στη Νεοελληνική Γλώσσας
  Για μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στην Α’ Γυμνασίου στην αξιολόγηση για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας θα δοθεί ένα κείμενο έκτασης μιας σελίδας περίπου. Ζητείται από τους μαθητές να είναι σε θέση:
  - να συντάξουν την περίληψη του κειμένου αυτού
  - να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης βάσει του δοθέντος κειμένου
  - να ερμηνεύσουν ή να επεξηγήσουν σε μια παράγραφο κάποια φράση του κειμένου
  - να γράψουν συνώνυμα ή αντώνυμα για λέξεις του κειμένου
  - να σχηματίσουν προτάσεις με συγκεκριμένες λέξεις, προερχόμενες από το κείμενο
  - να παράγουν λόγο πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί, προσαρμοσμένο σε κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο (άρθρο, ομιλία, επιστολή)

 2. Αξιολόγηση εισαγωγής στη Β' Γυμνασίου
  Ύλη εξετάσεων στα Μαθηματικά
  Από το σχολικό βιβλίο Μαθηματικών της Α’ Γυμνασίου

  ΜΕΡΟΣ Α' ΑΛΓΕΒΡΑ
  Κεφάλαιο 1: Οι φυσικοί αριθμοί
  Κεφάλαιο 2: Τα κλάσματα
  Κεφάλαιο 3: Δεκαδικοί αριθμοί
  Κεφάλαιο 4: Εξισώσεις και Προβλήματα
  Κεφάλαιο 5: Ποσοστά

  ΜΕΡΟΣ Β' ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
  Κεφάλαιο 1: Βασικές γεωμετρικές έννοιες

  Ύλη εξετάσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα
  Για μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στη Β’ Γυμνασίου στην αξιολόγηση για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας θα δοθεί ένα κείμενο έκτασης μιας σελίδας περίπου. Ζητείται από τους μαθητές να είναι σε θέση :
  - να συντάξουν την περίληψη του κειμένου αυτού
  - να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης βάσει του δοθέντος κειμένου
  - να ερμηνεύσουν ή να επεξηγήσουν σε μια παράγραφο κάποια φράση του κειμένου
  - να γράψουν συνώνυμα ή αντώνυμα για λέξεις του κειμένου
  - να σχηματίσουν προτάσεις με συγκεκριμένες λέξεις, προερχόμενες από το κείμενο
  - να εντοπίσουν τα δομικά μέρη της παραγράφου και τον τρόπο οργάνωσής της
  - να παράγουν λόγο πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί, προσαρμοσμένο σε κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο (άρθρο, ομιλία,επιστολή)

 3. Αξιολόγηση εισαγωγής στη Γ' Γυμνασίου
  Ύλη εξετάσεων στα Μαθηματικά
  Από το σχολικό βιβλίο Μαθηματικών της Β’ Γυμνασίου

  ΜΕΡΟΣ Α' ΑΛΓΕΒΡΑ
  Κεφάλαιο 1: Εξισώσεις - Ανισώσεις
  Κεφάλαιο 2: Πραγματικοί αριθμοί

  ΜΕΡΟΣ Β' ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
  Κεφάλαιο 1: Εμβαδά επίπεδων σχημάτων - Πυθαγόρειο Θεώρημα
  Κεφάλαιο 2: Τριγωνομετρία
  Κεφάλαιο 3 Εγγεγραμμένες γωνίες

  Ύλη εξετάσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα
  Ισχύει ότι και για τις εξετάσεις εισαγωγής στη Β’ Γυμνασίου

 4. Αξιολόγηση εισαγωγής στην A' Λυκείου
  Ύλη εξετάσεων στα Μαθηματικά

  Aπό το Α' Μέρος • ΑΛΓΕΒΡΑ του σχολικού βιβλίου τις παρακάτω παραγράφους
  1.1

  Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους.
  Β. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών.
  Γ. Τετραγωνική ρίζα πραγματικών αριθμών.
  1.2

  Β. Πράξεις με μονώνυμα.
  1.3
  Πολυώνυμα – Πρόσθεση και αφαίρεση πολυωνύμων.
  1.4
  Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων.
  1.5
  Αξιοσημείωτες ταυτότητες εκτός της διαφοράς και του αθροίσματος κύβων.
  1.6
  Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων ( όλες τις διαδικασίες εκτός της διαφοράς και του αθροίσματος κύβων)
  1.8
  ΕΚΠ και ΜΚΔ ακέραιων αλγεβρικών παραστάσεων.
  1.9
  Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις.
  1.10
  Πράξεις ρητών παραστάσεων.
  2.2
  Α. Επίλυση εξισώσεων 2ου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων.
  2.3
  Προβλήματα εξισώσεων 2ου βαθμού.

  Από το Β ΜΕΡΟΣ • ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ του σχολικού βιβλίου την παράγραφο:
  1.1 Ισότητα τριγώνων.

  Ύλη εξετάσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα
  Για μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στην Α’ Λυκείου στην αξιολόγηση για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας θα δοθεί ένα κείμενο έκτασης μιας σελίδας περίπου. Ζητείται από τους μαθητές να είναι σε θέση:
  - να συντάξουν την περίληψη του κειμένου αυτού
  - να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης βάσει του δοθέντος κειμένου
  - να ερμηνεύσουν ή να επεξηγήσουν σε μια παράγραφο κάποια φράση του κειμένου
  - να γράψουν συνώνυμα ή αντώνυμα για λέξεις του κειμένου
  - να σχηματίσουν προτάσεις με συγκεκριμένες λέξεις, προερχόμενες από το κείμενο
  - να εντοπίσουν τα δομικά μέρη της παραγράφου και τον τρόπο οργάνωσής της
  - να παράγουν λόγο πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί, προσαρμοσμένο σε κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο (άρθρο, ομιλία, επιστολή)

 5. Αξιολόγηση εισαγωγής στη B' Λυκείου
  Ύλη εξετάσεων στα Μαθηματικά

  Από το σχολικό βιβλίο Άλγεβρας της Α' Λυκείου

  Εισαγωγικό Κεφάλαιο
  Κεφάλαιο 2: Πραγματικοί αριθμοί
  Κεφάλαιο 3: Εξισώσεις
  Κεφάλαιο 4: Ανισώσεις
  Κεφάλαιο 6: Βασικές έννοιες των συναρτήσεων (6.1, 6.2, 6.3, 6.4)

  Ύλη εξετάσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα
  Ισχύει ότι και για τις εξετάσεις εισαγωγής στην Α’ Λυκείου

 6. Αξιολόγηση εισαγωγής στη Γ' Λυκείου
  Οι μαθητές ανάλογα με τον κλάδο που θα ακολουθήσουν, θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα:

I. Κλάδος θετικών επιστημών: Μαθηματικά (Άλγεβρα – Μαθηματικά Προσανατολισμού) – Νεοελληνική Γλώσσα

ΙΙ. Κλάδος επιστημών υγείας: Φυσική Προσανατολισμού – Νεοελληνική Γλώσσα

ΙΙΙ. Κλάδος οικονομίας & πολιτικών επιστημών: Άλγεβρα – Νεοελληνική Γλώσσα

IV. Κλάδος νομικών & ανθρωπιστικών επιστημών: Αρχαία – Νεοελληνική Γλώσσα

Ύλη εξετάσεων στην Άλγεβρα
Από το σχολικό βιβλίο Άλγεβρας της Β’ Λυκείου
§1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7,4.2, 4.3, 4.4, 5.1,5.2,5.3

Ύλη εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού

Από το σχολικό βιβλίο Μαθηματικών Προσανατολισμού της Β’ Λυκείου
§ 1.4, 1.5
Κεφάλαιο 2
§3.1

Ύλη εξετάσεων στη Φυσική
Από το σχολικό βιβλίο Φυσικής Προσανατολισμού της Β’ Λυκείου
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 4

Ύλη εξετάσεων στα Αρχαία
Ζητείται από τους μαθητές :
- γνώση όλων των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, όπως αυτά διδάσκονται στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου καθώς και στην Α’ & Β’ Λυκείου (Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, Π. Μπίλλα – Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής , Μ. Οικονόμου – Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας για τα Αρχαία Ελληνικά της Α’ Λυκείου)
- συντακτική ανάλυση και μετάφραση αδίδακτου κειμένου 10 -12 στίχων περίπου

Ύλη εξετάσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα
Ισχύει ότι και για τις εξετάσεις εισαγωγής στην Α’ Λυκείου