Γραπτές αξιολογήσεις εισαγωγής

 1. Αξιολόγηση εισαγωγής στην Α' Γυμνασίου
  Οι γραπτές αξιολογήσεις αφορούν τους μαθητές της ΣΤ' Δημοτικού οι οποίοι επιθυμούν  να εισαχθούν στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ "ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΩΝ" στην Α' Γυμνασίου.
  Οι αξιολογήσεις αφορούν τα μαθήματα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. 


  Γραπτή αξιολόγηση εισαγωγής στην Α' Γυμνασίου_ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
  Γραπτή αξιολόγηση εισαγωγής στην Α' Γυμνασίου_ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

  Ύλη εξετάσεων στα μαθηματικά

  Θεματική ενότητα 1    Αριθμοί και πράξεις


  Θεματική ενότητα 2    Εξισώσεις


  Θεματική ενότητα 3    Λόγοι - Αναλογίες

 2. Αξιολόγηση εισαγωγής στην Β' Γυμνασίου
  Ύλη εξετάσεων στα μαθηματικά
  ΜΕΡΟΣ  Α'  ΑΛΓΕΒΡΑ
  Κεφάλαιο 1    Οι φυσικοί αριθμοί


  Κεφάλαιο 2    Τα κλάσματα


  Κεφάλαιο 3    Δεκαδικοί αριθμοί
  Κεφάλαιο 4    Εξισώσεις και Προβλήματα
  Κεφάλαιο 5    Ποσοστά


  Κεφάλαιο 6    Ανάλογα ποσά - Αντιστρόφως ανάλογα ποσά  ΜΕΡΟΣ  Β'    ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
  Κεφάλαιο 1    Βασικές γεωμετρικές έννοιες

 3. Αξιολόγηση εισαγωγής στην Γ' Γυμνασίου
  Ύλη εξετάσεων στα μαθηματικά
  ΜΕΡΟΣ  Α'  ΑΛΓΕΒΡΑ
  Κεφάλαιο 1    Εξισώσεις - Ανισώσεις
  Κεφάλαιο 2    Πραγματικοί αριθμοί
  ΜΕΡΟΣ  Β'    ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
  Κεφάλαιο 1    Εμβαδά επίπεδων σχημάτων - Πυθαγόρειο Θεώρημα
  Κεφάλαιο 2    Τριγωνομετρία  -  Εγγεγραμμένες γωνίες

 4. Αξιολόγηση εισαγωγής στην Α' Λυκείου
  Ύλη εξετάσεων στα μαθηματικά
  Κεφάλαιο 1    Αλγεβρικές παραστάσεις


  Κεφάλαιο 2    Εξισώσεις - Ανισώσεις


  Κεφάλαιο 3    Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων

 5. Αξιολόγηση εισαγωγής στην Β' Λυκείου
  Ύλη εξετάσεων στα μαθηματικά
  Από το σχολικό βιβλίο Άλγεβρας 2011-1012 της Α' Λυκείου
  Εισαγωγικό Κεφάλαιο


  Κεφάλαιο 2ο:  Πραγματικοί Αριθμοί
  Κεφάλαιο 3ο:  Εξισώσεις
  Κεφάλαιο 4ο:  Ανισώσεις

 6. Αξιολόγηση εισαγωγής στην Γ' Λυκείου
  Ύλη εξετάσεων στα μαθηματικά

  Από το σχολικό βιβλίο: Άλγεβρα Β' Γενικού Λυκείου
  Κεφάλαιο 1ο (1.1, 1.2)
  Κεφάλαιο 2ο  (2.1, 2.2, 2.3, 2.4)
  Κεφάλαιο 4ο (4.1, 4.2, 4.3)
  Από το σχολικό βιβλίο: Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β' Γενικού Λυκείου
  Κεφάλαιο 1ο (1.4, 1.5)
  Κεφάλαιο 2ο  (2.1, 2.2, 2.3)
  Κεφάλαιο 3ο (3.1, 3.2, 3.3)

  Για μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου με εξαίρεση τους μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στην Α’ Γυμνασίου στην αξιολόγηση στην Νεοελληνική γλώσσα θα δοθεί ένα κείμενο έκτασης μιας σελίδας περίπου.
  Ζητείται από τους μαθητές να είναι σε θέση :
  - να συντάξουν την περίληψη του κειμένου αυτού
  - να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης βάσει του δοθέντος κειμένου
  - να ερμηνεύσουν ή να επεξηγήσουν σε μια παράγραφο κάποια φράση του κειμένου
  - να γράψουν συνώνυμα ή αντώνυμα για λέξεις του κειμένου
  - να σχηματίσουν προτάσεις με συγκεκριμένες λέξεις, προερχόμενες από το κείμενο
  - να εντοπίσουν τα δομικά μέρη της παραγράφου και τον τρόπο οργάνωσής της
  - να παράγουν λόγο πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί, προσαρμοσμένο σε κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο (άρθρο, ομιλία)

  Θεωρητική κατέυθυνση

  Οι μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στα τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης της Β' και της Γ' Λυκείου θα διαγωνιστούν στα Αρχαία και στη Νέα Ελληνική Γλώσσα.